Công ty TNHH TM Tư vấn TK-XD HAD&T

Công ty TNHH TM Tư vấn TK-XD HAD&T

Công ty TNHH TM Tư vấn TK-XD HAD&T

Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết kế - Thương mại H.A.D&T
Giám đốc:    Ông Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ:        05 Nguyễn Huy Tưởng, P. 06, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại:  (05) 54.401.036 – (08) 54.491.037 – Fax: (08) 54.492.136
Email:          congtyhadt@yahoo.com.vn
Website:       www.hadt.vn
 

 

Halo nhập khẩu và phân phối