Tập đoàn Takashimaya

Tập đoàn Takashimaya

Tập đoàn Takashimaya

Takashimaya được xem là một trong những Trung Tâm Thương Mại có lịch sử hình thành lâu đời nhất tại Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1831 tại Kyoto, ban đầu chỉ là một cửa hàng bán quần áo cũ đến nay Takashimaya đã phát triển vượt bậc với tinh thần không ngừng sáng tạo để phục vụ và mang đến những giá trị mới, thích hợp với từng độ tuổi, thời kỳ và xã hội. Không ngừng sáng tạo và đổi mới chính là truyền thống đã kết tinh thành DNA của Takashimaya trong suốt lịch sử 180 năm qua.

Takashimaya hiện đang mở rộng phạm vi kinh doanh ra khu vực các nước trong khu vực Đông Nam Á với kế hoạch mở trung tâm thương mại ở Việt Nam vào năm 2016, cũng như Bangkok năm 2017.

Giữ vững truyền thống và không ngừng sáng tạo với mong muốn đem lại giá trị sống tốt đẹp cho mọi người

Halo nhập khẩu và phân phối