HongKong Land

HongKong Land

HongKong Land

Hongkong Land là công ty đứng đầu trong danh sách về đầu tư bất động sản, quản lý và phát triển dự án.
Được thành lập vào năm 1889, Tập đoàn Hongkong Land được xây dựng trên sự xuất sắc, tính toàn vẹn và hợp tác.
Hongkong Land Holdings Limited được thành lập tại Bermuda và gia nhập thị trường chứng khoán London.

Halo nhập khẩu và phân phối