Long Giang Land

Long Giang Land

Long Giang Land

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang được thành lập ngày 08/10/2001. 
 
Công ty hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là: 
- Đầu tư kinh doanh bất động sản 
- Thi công xây lắp. 
 
Ngày 08/10/2009, Long Giang Land đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là LGL.

Halo nhập khẩu và phân phối