Công ty Cổ phần Xây dựng CotecCons

Công ty Cổ phần Xây dựng CotecCons

Công ty Cổ phần Xây dựng CotecCons

Các lĩnh vực hoạt động chính :
* Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp; các công trình giao thông và công trình thủy lợi.
*  Tư vấn đầu tư, quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp.
*  Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất công trình. Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa không khí công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế phần cơ điện công trình.

Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: 08.35142255 - 3.5142266      Fax: 08. 35142277
Website: www.coteccons.vn

Halo nhập khẩu và phân phối