Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Vinacapital

Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Vinacapital

Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Vinacapital

VinaCapital là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong thị trường bất động sản của Việt Nam, với một danh mục đầu tư đa dạng của tài sản trong tất cả các ngành bất động sản, bao gồm các danh mục đầu tư hàng đầu của tài sản khách sạn trong cả nước.

VinaCapital Real Estate Ltd (VCRE) cung cấp dịch vụ tư vấn, phát triển và quản lý bất động sản cho các khoản đầu tư tài sản của quỹ VinaCapital. VCRE đã đầu tư bất động sản với tổng giá trị hơn USD1.0 tỷ từ năm 2003, chủ yếu liên quan đến các cổ phiếu hàng đầu của quỹ bất động sản của VinaCapital, VinaLand Limited. VCRE có trong nhà đội ngũ đầu tư khách sạn duy nhất của Việt Nam.

Address: 17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, Dist. 1, Ho Chi Minh City
Phone: (84) 8 3821 9930
Fax: (84) 8 3821 9931 

 

Halo nhập khẩu và phân phối