Tuyển dụng

HALO tuyển dụng: Nhân viên Bán Hàng

HALO tuyển dụng: Nhân viên Bán Hàng

Chức vụ: Nhân viên Số lượng: 03 người Mức lương: Thỏa thuận Bằng cấp: Cao đẳng Kinh nghiệm: 2 năm  Hình thức: Nhân viên chính thức Giới tính:…

Xem thêm
HALO tuyển dụng: Nhân viên Kỹ thuật

HALO tuyển dụng: Nhân viên Kỹ thuật

Chức vụ: Nhân viên Số lượng: 10 người + Điện: 02 người + Xây dựng: 05 người + Mộc: 02 người + Sắt: 01 người Mức lương: Thỏa…

Xem thêm
HALO tuyển dụng: Phó Giám Đốc Kinh Doanh (Nam)

HALO tuyển dụng: Phó Giám Đốc Kinh Doanh (Nam)

Chức vụ : Phó Giám đốc Mô tả công việc: Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu…

Xem thêm
HALO tuyển dụng: Kiến Trúc Sư (Thiết kế)

HALO tuyển dụng: Kiến Trúc Sư (Thiết kế)

Chức vụ: Nhân viên Số lượng: 10 người Mức lương: Thỏa thuận Bằng cấp: Đại học Kiến Trúc Kinh nghiệm: 5 năm  Hình thức: Nhân viên chính thức…

Xem thêm
HALO tuyển dụng: Kỹ Sư Xây Dựng | Giám Sát | Dự toán | M&E

HALO tuyển dụng: Kỹ Sư Xây Dựng | Giám Sát | Dự toán | M&E

Chức vụ: Nhân viên Số lượng:  - Kỹ sư Xây dựng: 05 người - Kỹ sư Giám sát: 06 người - Kỹ sư Dự toán: 02 người -…

Xem thêm
HALO tuyển dụng: Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

HALO tuyển dụng: Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Chức vụ: Nhân viên Số lượng: 04 người Mức lương: Thỏa thuận Bằng cấp: Đại học Kinh nghiệm: 2 năm  Hình thức: Nhân viên chính thức Giới tính:…

Xem thêm
HALO tuyển dụng: Nhân viên Phát triển Dự án/ Dự án

HALO tuyển dụng: Nhân viên Phát triển Dự án/ Dự án

Chức vụ: Nhân viên Số lượng: 20 người Mức lương: Thỏa thuận Bằng cấp: Đại học Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm Hình thức: Nhân viên chính thức…

Xem thêm